PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG KHÊ
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Đỗ Thị Thời25-36ThA 
2Vũ Thị Đan25-36ThA+
3Vũ Thị Yến25-36ThB+
4Phạm Thị Thoảng25-36ThB 
5Nguyễn Thị Lan25-36ThC+
6Nguyễn Thị Hồng Bích25-36ThC 
7Vũ Thị Tỉnh25-36ThD 
8Nguyễn Thị Huế25-36ThD+
9Nguyễn Thị Bích3-4TA 
10Vũ Thị Huệ3-4TA+
11Trần Thị Duyên3-4TB+
12Vũ Thị Thanh3-4TC+
13Vũ Thị Lụa3-4TC 
14Vũ Thị Hương3-4TD+
15Nguyễn Thị Diễm4-5TA+
16Vũ Thị Hoài Ninh4-5TB+
17Lâm Thị Huyền4-5TC+
18Lê Thị Lý4-5TD+
19Trần Thị Thu5-6TA+
20Vũ Thị Trang5-6TA 
21Dương Thị Miên5-6TB+
22Nguyễn Thị Minh Nguyệt5-6TC+